بازنشستگی هم بهار است

مطالب مرتبط

شما هم مشارکت کنید

3 Comments on "بازنشستگی هم بهار است"

avatar
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین امتیاز
مهران عابدی زاده
میهمان

با عرض تشکر از متن ارسالی سید محمد حسین شریف زاده به نظر من بازنشستگی تولد دوباره فرد میباشد که از مادر متولد میشود.

0

رضا آباد
میهمان

به نظرم بازنشستگی قبول جبر زمان بر گذر عمر ماست

0

سید محمدعلی بهروزی
میهمان

حقیقتا بازنشستگی زیباست و انسان فرصت بیشتری برای درک خوبی ها و زیبائی های زندگی پیدا میکند و کهولت و ضعف جسمی نمیتواند انسان با انگیزه و هدف دار را از زیبائی های معنوی باز بدارد. احسنت ا سید حسین مقاله با ارزشی ارسال نموده اید موید باشی انشاله

0