بایگانی‌ ماهانه: تیر ۱۳۹۷

۰

بیماری‌های شایع در مردان

شاید بیشتر افراد وقتی اسم کلمه سلامت را بشنوند،یاد قشر ضعیف و آسیب پذیر جامعه یعنی سالمندان،زنان و کودکان بیفتند،اگرچه از لحاظ قوای بدنی،مردان قوی تر از زنان هستند،اما نباید فراموش کرد که آنها...