مصرف ماهی و بروز سکته؟

افزایش احتمال سکته، افزایش احتمال ابتلا به MS،