دسته: مجله

۰

درباره شجره نامه سادات

اين شجره‌نامه به همت افراد زيادى گردآورى شده است که بهترين جاي سپاس از اين عزيزان همين جاست: همکاري در اپراتوري سايت و گردآوري عکس‌ها آقای مهرداد قیری زاده دوستان آشنايان و خويشاوندان عزيز...