روز پزشک

مطالب مرتبط

شما هم مشارکت کنید

3 Comments on "روز پزشک"

avatar
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین امتیاز
محمد بزرگ زاد
میهمان

برای همه عزیزان تندرستی ودلی شاد و فکری بدون دغدغه ارزومندم

0

محمد ریاضی پور
میهمان

درود به پزشکان گرامی و ارجمند!
روزتان را شادباش می گویم و امید است در خدمت به مردم همیشه تندرست و کوشا باشید.

0

سید محمدعلی بهروزی
میهمان

روز پزشک را بهمه عزیزان پزشک فامیل و وابستگان از جمله دکتر سید سپهر مطهر و دکتر سید رضا ریاضی دکتر سید بزمان سعادت همسر خانم دکتر سیده پریسا بزرگزاد و همچنین نورچشمان دکتر سیده پریسا و دکتر سید امیرمحمد بزرگزاد و دکتر کاوه نیک مرد فرزند سیده زهره قیری زاده پزشک رادیولوژی و دکتر سیده شیرین قدسی همسر سحاب ناظمی فرزند سیده سیما قیری زاده و دکتر سید سهیل مطهر در خارج از کشور و همه دکترهای رشته های مختلف آینده فامیل تبریک عرض میکنم با آرزوی تندرستی.

0