متولدین

شـــادبـــاش ســـالـــروز...

    متولدین عزیز مرداد ماه
ادامه مطلب

اطلاعیه ها

شادباش تولد نوزاد

    مدیریت سایت سادات قیری
ادامه مطلب

مقالات

ریشه یابی کنایات

    «به کرسی نشاندن حرف»
ادامه مطلب

از فامیل چه خبر

از فامیل چه خبر(قسمت دهم)

    با اعضا خانواده مرحوم سید عباس هفت تنی
ادامه مطلب

مقالات

درمان سرطان

باکتری سالمونلا در خدمت درمان سرطان
ادامه مطلب

اطلاعیه ها

ســــــــرگــــــــــذشـــــــــت...

در یکی از سالهای دهه سی بود
ادامه مطلب

اطلاعیه ها

عید سعید فطر

    پروردگارا عبادتها و نیایشهایم را
ادامه مطلب

متولدین

شـــادبـــاش ســـالـــروز...

    متولدین عزیز تیر ماه
ادامه مطلب

از فامیل چه خبر

از فامیل چه خبر(قسمت نهم)

    با خانواده زنده یاد
ادامه مطلب

اطلاعیه ها

موفقیت در ثبت اختراع

    مدیریت سایت سادات قیری
ادامه مطلب

اطلاعیه ها

شادباش تولد نوزاد

    مدیریت سایت سادات قیری
ادامه مطلب

مقالات

نفـت و مسجــد ســلـیـمـان...

    برنارد رینولدز، مهندس شرکت
ادامه مطلب

مقالات

داستان اختراع گیوتین

    طبق افسانه ها،روزی از روزهای
ادامه مطلب

اطلاعیه ها

موفقیت فرهنگی

    مدیریت سایت سادات قیری
ادامه مطلب
ادامه مطلب