فیلم های مستند سادات – بخش عمومی

Print Friendly, PDF & Email

——————

جهت مشاهده بهتر، حجم و کیفیت فیلم متناسب با سرعت اینترنت کاهش داده شده است

توجه نمایید که ما گالری ها و فیلم ها را دو بخش عمومی و بخش خصوصی که در قسمت دیگر سایت یعنی بخش شجره نامه است قرار داده ایم که فقط اعضا سایت و خانواده سادات قیری به بخش شجره نامه و قسمت های خصوصی با در دست داشتن نام کاربری و هویت تایید شده قابلیت دسترسی را دارند.

بخش اول

 

بخش دوم

دانلود بخش دوم

 

 

بخش سوم

دانلود بخش سوم