پیام تسلیت

  مدیریت سایت سادات قیری از طرف خود و فامیل بزرگ سادات قیری درگذشت زنده یاد حاج عبدالحمید شریف شوشتری پدر بزرگوار خانم محبوبه شریف شوشتری همسر گرامی آقای سید محمود شریف زاده را...