گزارش عملکرد صندوق قرض‌الحسنه ابوالفضل العباس(سادات قیری)

اعضاء محترم فامیل بزرگ سادات قیری :