دسته: شعر طنز

۳

منشی تلفنی شاعر

2+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:     با احترام به ساحت بلند مرتبه شاعران پارسی 2+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند: