نمایش تمامی مطالب در موضوع با بزرگان فامیل بیشتر آشنا شويم


دیدار از بزرگان ۹۵/۱۲/۱۴

1+    در تاریخ دوشنبه نهم اسفند ماه 1+

ادامه مطلب

یک عکس و هزاران خاطره ۹۵/۰۹/۲۸

2+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:     عکس فوق متعلق به 2+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

ادامه مطلب

از فامیل چه خبر؟ ۹۵/۰۸/۰۱

1+    قسمت اول: 1+

ادامه مطلب

مــــخـــــتــــصـــری از زندگینامه برادران قیری زاده ۹۵/۰۷/۰۷

1+    سید عبداله، 1+

ادامه مطلب

شمه‌ای از زندگینامه برادران شریف‌زاده ۹۴/۱۲/۲۵

1+    زنده یادان : (سید محمدعلی، سید محمدتقی، 1+

ادامه مطلب

خاطراتی از بزرگان ۹۴/۰۱/۰۸

0    با سلام 0

ادامه مطلب

فــــــــرازی از زنـــــــدگی مـــــــــرحوم سیــــــــد محمد نبی (آباد) ریاضی پور ۹۳/۱۰/۰۱

0    بنا به نقل قول 0

ادامه مطلب

مختصــــری از زنـــدگینامه حـــاج ســــید فخرالدیـــن محمودیان ۹۳/۰۹/۰۱

0    پیشنهاد 0

ادامه مطلب

با حاج سید عبدالحسین مطهر بزرگ خاندان قیری بیشتر آشنا شویم (به قلم سید مسعود مطهر) ۹۳/۰۲/۲۳

0حاج سیدعبدالحسین مطهر درسال 0

ادامه مطلب

با بی بی زری ریاضی ۹۲/۱۱/۲۰

0 با بی بی زری ریاضی، بزرگ بانوی خاندان سادات قیری بیشتر آشنا شویم بی بی زری ریاضی فرزند ارشد  سید رضا و بی بی بیگم ریاضی در...

ادامه مطلب