نمایش تمامی مطالب در موضوع شعر طنز


منشی تلفنی شاعر ۹۴/۰۸/۲۱

2+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:     با احترام به ساحت بلند مرتبه شاعران پارسی 2+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده...

ادامه مطلب

شعر طنز شوشتری تعبیر خواب ۹۴/۰۳/۰۱

7+    با درود فراوان به تمام شوشتریان 7+

ادامه مطلب

شعر طنز پل خرمشهر ۹۴/۰۳/۰۱

4+    با درود به روان درگذشتگان 4+

ادامه مطلب